Wednesday, 23/10/2019 - 09:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THẠNH TRỊ
 • Ngô Thị Thanh Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ Quỹ
  • Điện thoại:
   0946350833
  • Email:
   ngothithanhtuyen.tt@soctrang.edu.vn
 • Quách Văn Khâu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Email:
   quachvankhau.tt@soctrang.edu.vn