Saturday, 25/06/2022 - 06:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THẠNH TRỊ
 • Lâm Kim Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   lamkimha.tt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   nguyenvandu.tt@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thị Loan Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   lamthiloanem.tt@soctrang.edu.vn