Saturday, 16/02/2019 - 19:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THẠNH TRỊ
 • Nguyễn Văn Ngàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0907802009
  • Email:
   tp.pgdthanhtri@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01698903017
  • Email:
   nguyenvandu.tt@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thị Loan Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0939686282
  • Email:
   lamthiloanem.tt@soctrang.edu.vn
 • Hồng Thanh Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0963701333
  • Email:
   hongthanhthoai.tt@soctrang.edu.vn